March 15th, 2008

rusin, rusyn, русины

УКРАИНСКИЙ СУД РУСИНОВ ПРИЗНАЛ!

Русины испытали уже все законные методы в Украине для своего признания. В том числе и через украинские суды! УКРАИНСКИЙ СУД РУСИНОВ ПРИЗНАЛ! ЗАКАРПАТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ РУСИНОВ ПРИЗНАЛ! А УКРАИНА НЕ ПРИЗНАЕТ.
http://avtohtonkarpat.narod.ru/

rusin, rusyn, русины

(no subject)

Одкрытоє письмо прес-службы СОЙМА Подкарпатськых Русинов голові СРР (світовой Рады Русинов) п. Магочію, редактору «Народны новинкы» п. Зозуляку и русинам за границьов.


Честованый п.Магочі, п. Зозуляк и братя русины!


Члены СОЙМА подкарпатськых русинов николи не были сторонниками публічного діалога из СРР. Но, раз п. Магочі из п. Зозуляком самі убрали таку форму дискусій, пустивши публічно порочащу нас інформацію, то даєме вам правдиву інформацію про нашу «Декларацію».
15 децембра 2007 года СОЙМ ПР прийняв в Сваляві «Декларацію», в якуй основным пунктом став тот самый, наш - єдинственный вопрос, поднимаємый всіма русинськыма організаціями Подкарпатя за 16 годув: «требование самоуправляємой територіи, согласно реферндума 1991 года, (в составі Украйины)». До Деклараціи наші юристы склали «Правові обоснованія», обы каждый русин (ци антирусин) муг видіти же мы дійсно маєме право на прийняті нами требованія признати національность «русины» и самоврядность в Закарпаттю. Текст сёго документа голова асоціаціи СОЙМ ПР озвучив уже на другый день позад Сесіи Сойма в интернеті и в нашуй газеті «Подкарпатська Русь» т.е. 16 децембра 2007 г. Два місяці Декларацію СОЙМА русины читали, восхищалися, поочередно ставили головы другых русинських організацій и свої подписы в поддержку Деклараціи СОЙМА ПР. Подав про неї інформацію в Москві и РЕГНУМ в первых числах януара 2008 г. Власти же Києва, тяжко промыкаючи «Декларацію», рішили у звычному своёму режимі, снова проиіґноровати требованія русинов. Лиш коли голова СОЙМА повторно, через два місяці, зачитав на тому же самому РЕГНУМІ текст Деклараціи у Москві (а тогды там были и В. Ющенко, и Ю.Тимошенко), , то взорвалися гнівом и киеєво-чиновникы, (натравивши на русинов и СБУ, и послушні властям ЗМІ), а из нима и всі недругы русинов, в тому числі, и дакотрі «свої».
А десь те были опоненты русинов до 23 фебруара? Чому замість мирного діалога из русинськыма організаціями Києв нам устройив всеукрайинську показуху «попередження СБУ», обы як май сильно напудити русинов, требующих свойих прав и свобод?
Итак, СОЙМ опубликовав «Правові обоснованія и Декларацію» вже 16 децембра 2007 года, які прийняті русинами и за які русины готові одповідати перед світом. Также подали сьме го на наш офіційный сайт СОЙМА www.karpatorusyns.org. Ниякі другі документы ци «Додаткы» СОЙМ не принимав и не подписовав. Ниякы другі офіційні сайты мы не маєме и никого сьме на вто не уповноважовали. Но лем у другой половині фебруара зчинився націоналістичный шум-бум.
У сись час п. Магочі, довєдна из редактором «Народны новинкы» п. А. Зозуляком, залізли на чужый сайт www.rusinpresent.narod.ru и найшли там чиїсь матеріалы-реакціи на Декларацію и безпардонно рішили взяти їх и приписати ото СОЙМУ для розпаленя межинародной антирусинськой провокаціи. За што йсе нараз мож давати в суд.
Пресс-служба СОЙМА ПР оперативно сповістила всіх, же не має ніякого одношеня до тых фальшивых Додатков, розміщеных на сайі www.rusinpresent. narod.ru, які п. Магочі и п. Зозуляк чомусь уперто стали и дальше пропаговати и в своюй газеті, и на сайті WWW. rusynacademy.sk.
Почувствовавши же мож сим принизити и зневілёвати значимость Деклараціи СОЙМ ПР, п. Зозуляк не лем напечатав Додаток-фальшивку из интернета в свою газету «Народны новинкы» (ч.5-8 за 22 фебруара 2008 года), но й провокативно подписав под нив імена головы и членов Сойма ПР. Коварство п. Зозуляка, а з ним и п. Магочія некончилося сим. Они почали и дале широкое провокаційноє обсужденіє и толкованіє той фальшивкы, и товмачити же (???) «што собі СОЙМ думав, пишучи такоє?!».
Враховуючи, же панове Зозуляк и Магочі фальшивку САМІ найшли, та ищи й напечатали тот бред у СВОЮ словацько-русинську новинку, та ищи й ЗЛОБНО подписали нас под тым фальшивым документом (хоть НА ТОМУ САЙТІ нашых имен ПОДПИСАНО не было), то, несомнінно, што йся інтернетна провокація – явно придумана нима, авать - при їх участи. И про всё «Народны новинкы» писали: про «косовськый варіант», про «карпатську стіну», про «кров на аналіз», «про фашистичность текстов Деклараціи» и много другое, «дистаціёвавшись од Деклараціи», кроме єдного малого – забыли, (кроме свойих провокативных фальш добавок), дати русинам словацькым оригінальный текст подкарпато-русинськой Деклараціи , за што СОЙМ реально проголосовав. Выйшло так, же брехни и провокаціи п.Магочія и Зозуляка найшлося місто в їх новинці, а нашуй Деклараційи, в якуй неє ніякої провокаціи, міста не хватило. Ясно нам чому йсе было зроблено нима! Обы правдивый текст Деклараціи СОЙМА нараз не высвітлив публічну їх провокацію против подкарпатськых русинов Подкарпатя.
Тай пресловута «Позиція СРР… до Деклараціи», выдана гибы думка всіх членов СРР, а скорше всёго стряпана сима двома антирусинськыма мудрецями п. Зозуляком и п. Магочієм.
Коварство їх превзойшло всі рамкы, бо при сюй провокаціи, они зовсім не напечатали текст настоящой Деклараціи СОЙМА, скрывши од русинов світа правду про істинні и обосновані 16 ручні требованія подкарпатськых русинов про самоврядность Закарпаття и про возобновленя національности «русины», што они й самі недавно поддержовали.
Та й у нашуй Деклараціи не є а ни сепаратизма, а ни вспоминку про «косовськый варіант» ци «карпатську стіну». Сисі провокативні матеріалы повностю лежать на совісти двох высокопоставленых провокатору из СРР, які приписали нам чужу подля нас Інформація из чужых сайтув.
Мы требуєме од вас п.Зозуляк и п. Магочій спростовати клевету на Декларацію СОЙМА, а при сёму напечатати в «Народных новинках» для словацьких русинов правдивый текст Деклараціи (СОЙМА ПР од 15.12.07). Аж не дате спростованя в свою новинку, лишаєме за собов иный правовый способ заставити вас отвітити по закону за ваші неправдиві публікаціи.
Русинам за границьов предлагаєме засудити поступок сих двох героюв и продовжати мати з нами контакты для общой борьбы за права и свободы русинов.
Віриме, же дуже скоро русины Подкарпатя, які стануть на правові ногы, будуть на помочи и вам - русинам діаспоры. Мы русины были й будеме и про своє ниґда не забудеме!!!
Прес-служба СОЙМА Подкарпатськых Русинов
http://rusin.forum24.ru/?1-3-0-00000025-000-0-0
rusin, rusyn, русины

(no subject)

С.Есенин
"Я спросил сегодня у менялы"


Я зазвідав нниська у міняйлы,
Што дає за пувтумана по рублю,
Як повісти дуже краснуй Лалі
По персидськы ласкаво "Люблю"?

Я зазвідав нниська у міняйлы
Легше вітру, тихше воды Вана
Як назвати словом файнуй Лалі
Цюлюнок губ ласкавых і желанных.

І ищи м зазвідав у міняйлы,
Хоть боязнь ми в серцю спрятана,
Як повісти дуже файнуй Лалі,
Як повісти, ож "моя" она.

И отвітив ми міняйло файно
Про любов слова не говорять,
Про любов оддыхують лем тайно,
И очі драгокамнями горят.

Цюлюнок назвы не іміє,
Цюлюнок не пудпис на гробах.
Червенов розов цюлюнкы віють
Пелюстком тануть на губах.

Од любви не требують порукы,
Із нею знавуть радусть і біду.
"Ты - моя" повісти лем годні рукы,
Котрі зрывали чорну гет чадру.

Стовмачив И.Ситар

http://www.volny.cz/premija-ru/