May 1st, 2008

rusin, rusyn, русины

(no subject)

 

1 мая на демонстрацию против автохтонов русинов Подкарпатской Руси вышли американские рейнджеры.


Подкарпатские русины противники вести диалоги между русинами различных государств публично. Но, 1 мая на демонстрацию против автохтонов русинов Подкарпатской Руси и против их справедливых требований уже повторно заслали американских рейнджеров - антирусинов - Магочия (с его очень слабым русинским) и бизнесмена Стивена Чепу (абсолютно не знающего русинский язык).
В то время, когда Украинская власть упорно не признает русинов, не оставляя им ни единого шанса быть русинами даже в будущем, а только присудившая им быть мифическим субэтносом- недоразвитой веткой украинского народа, появляются первомайские рейнджеры - антирусины. Справедливое и законное требование жителей Закарпатья, быть русинами в составе Украины расценивается и Киевом и Вашингтонскими рейнжерами, как экстремизм и угроза целостности Европейских государств. При этом полный дискриминационный отказ Украины признать русинов за 17 лет, (когда уже все государства признали русинов), считается рейнджерами "демократическим" и дают они "дельный" совет русинам Подкарпатской Руси: ждать милости Украины хоть и сто лет до полной ассимиляции русинов. Так могут советовать только тайные враги русинов, каковыми оказались проффесор - украинист Магочи и К0, узурпировавшие право диктовать русинам, кто они, и что они смеют говорить, а что не смеют.
Недавно опубликовано письмо № 17-9-1151 от 6.03.2008 года ответ украинских властей (Президента, Правительства, Верховной Рады), подписанное министром юстиции Украины п.Онищуком. В нем однозначно заявлен смертный приговор русинам Закарпатья:" ...русини є органічною складовою української нації, тобто її субетносом (етнографічною групою, такою як гуцули, лемки, бойки. Етнологічні, етнографічні і мовознавчі дослідження фахівців з різних країн надали додаткових аргументів для висновку про статус русинів як етнографічної групи української нації ... "
Судите сами из провокационного, заказного текста самозванных русинских "мировых" лидеров. Скорее всего текст готовился в Ужгороде при помощи соответствующих служб и ихнего местного полурусина-секретаря.


Світові русинські лідери відмежовуються від екстремізму в карпаторусинському русі


Відкритого Листа-Заяву з цього приводу підписали Голова Світового конгресу русинів Павло Магочій і Голова Світової академії русинської культури Стівен Чепа

За останні роки карпаторусинський рух у світі досяг чималих успіхів. Під життєдайними вітрами свободи після Революції 1989 року та падіння тоталітаризму у Центральній та Східній Європі цей народ повільно, але впевнено розбудовує свою майже втрачену культуру. Карпаторусинів визнано окремою національністю у п'яти державах Європи, русинська мова, історія та культура викладається у навчальних закладах різного рівня, в тому числі і в університетах. Зацікавленість різними аспектами минулого та сьогодення карпаторусинів виявляють науковці усього світу. У цьому відношенні багато бездержавних народів Європи та світу можуть по-доброму позаздрити карпаторусинам. Таке становище стало результатом щоденної, копіткої праці багатьох осіб, жінок та чоловіків, патріотів свого народу та культури. Досягнуто воно було суто еволюційним шляхом, без застосування сили чи пролиття крові, а також без загроз насильства. І цей факт є великим позитивом, що підтверджує тезу про «мирный наш русинський путь», висловлену ще на зорі «третього карпаторусинського національного відроження» одразу після 1989 року.

На превеликий жаль, останнім часом почали з'являтися заяви з боку деяких осіб та організацій, які ставлять під питання загальний принцип вірності ідеалам демократії, ненасильства та свободи, який загалом домінував у карпаторусинському рухові протягом останніх десятиліть. Мабуть не викликає подиву факт, що такого роду декларації лунають в основному в Україні — єдиній державі, яка не визнала карпаторусинів окремою національністю.
Ми не відкидаємо наших претензій до українського уряду за байдуже, а часто-густо упереджене ставлення до самої ідеї окремішності карпаторусинського народу. Однак ми не можемо погодитися із методами, які пропонують автори вищезгаданих заяв. На сторінках друкованих засобів масової інформації та в мережі Інтернет звучать слова про «геноцид русинів в Україні», «косівський сценарій», необхідність перегляду кордонів не лише України, але також Румунії, Угорщини та Словаччини.1 Автори даних публікацій припускаються до образ на адресу інших народів, етнічних груп та держав. Зокрема галицьких українців названо «бандерами» — лайливим терміном радянських часів. Держава ж Румунія звинувачується не більше не менше як у «прихопленні» (крадіжці) земель південного Марамороша ще у 1918 році." У той же час автори без вагання закликають далеку Росію допомогти русинським екстремістам у їх деструктивній діяльності скерованій на досягнення ситуації на зразок «Закарпаття без України і без НАТО».

Іншим «наріжним каменем» на якому вибудовується концепція екстремістів є питання Підкарпатської Русі, яка у 1918-1938 роках являла собою східну провінцію Чехословаччини. У цей час карпаторусини, які її населяли, справді мали культурну, але не політичну автономію, проте нинішні карпаторусинські «діячі» підносять Підкарпатську Русь чехословацького періоду як повноцінну державу зі своїми прем'єр-міністрами та урядом/ що є звичайним перекрученням історичної правди. На цій підставі, а також на підставі результатів референдуму 1991 року (де до речі слово «русин» чи «карпаторусин» і не згадувалося, йшлося про створення «спеціальної самоврядної території Закарпатської області»), деякі гарячі голови із Закарпаття вимагають створення окремої національної держави —Підкарпатської Русі.
Оскільки дана ситуація ставить під загрозу міжнародний авторитет карпаторусинського руху загалом, ми хотіли б заявити:

1. Карпаторусинський рух, як рух національний повинен слідувати ідеалам демократії, свободи, толерантності, ненасильства та мирного співіснування.

2. Відмовитися від застарілої ще в 19 ст. тези «мова=народ=держава», яка не принесла Європі нічого окрім двох світових воєн та масових геноцидів і прийняти факт, що Європейський Союз повинен стати домівкою для усіх карпатських русинів, як усіх інших народів Європи, державних чи бездержавних.

3. Як висновок з попередньої тези, абсурдним є намагання зміни існуючої системи кордонів та створення нових, нашою кінцевою метою повинна стати Європа без кордонів.

4. Прийняти факт, що до Європейського Союзу русини Закарпаття можуть потрапити лише як частина демократичної України, держави, яка подала світові безпрецедентний зразок мирної революції і послідовно бореться із залишками тоталітаризму. З цієї причини, міжнародній карпаторусинській спільноті та русинам Закарпаття слід усіляко підтримувати зусилля України на шляху до європейської інтеграції.
5. На наше глибоке переконання, карпаторусини як сучасний цивілізований народ повинні послідовно вирішувати свої проблеми мирним шляхом і аж ніяк не шляхом погроз та демаршів. У 1990-х роках співпраця з урядами і парламентами своїх держав та міжнародними організаціями привела до визнання карпаторусинів у Словаччині, Угорщині. Румунії та Польщі. Таким самим шляхом повинні йти і карпаторусини України.
Екстремістські елементи існують майже в усіх суспільних та національних рухах. Проте у випадку сьогоднішнього закарпатського русинського екстремізму дуже чітко виявляється зв'язок не лише з тоталітаризмом комуністичного зразка, а й з більш давніми ідеалами «третього Риму» та «единой и неделимой» Росії «от Карпат до Владивостока». Ми заюшкаємо карпаторусинів усіх країн—громадян Європейського Союзу, громадян України, громадян США та Канади — висловте чітко свою позицію! Не дайте демагогам обдурити себе і говорити від Вашого імені!
Зі свого боку, ми як Голова Світового конгресу русинів та Голова Світової академії русинської культури, висловлюємо повну незгоду з будь-якими заявами спрямованими на дестабілізацію міжнародної обстановки, такими, які становлять загрозу цілісності існуючих держав та ображають честь та гідність країн та їх громадян.


Павло Роберт МАГОЧІЙ, професор, доктор, Голова Світового конгресу русинів, Академік Канадського королівського товариства—Канадських академії мистецтв, гуманітарних та природничих наук, Академік Міжнародної слов'янської академії
наук (Київ, Україна)

Стівен ЧЕПА, Голова Світової академії русинської культури, Президент корпорації "Norstone Financial Corporation" (Торонто, Канада)

http://rusin.forum24.ru/?1-3-0-00000071-000-0-0
rusin, rusyn, русины

(no subject)

 

Заявление пресс-службы Сойма ПР от 1 мая 2008 года


Подкарпатские русины не сторонники вести диалог между русинами различных государств публично через СМИ. Но, 1 мая «на демонстрацию» с протестом против решений и заявлений подкарпатских русинов, автохтонных жителей Закарпатья-Подкарпатской Руси и их справедливых требований возобновления запрещенной большевиками в 1945 году русинской национальности, уже повторно выступили с экстремистским заявлением американские вроде-бы русины – Р.Магочий и Стивен Чепа.
В ответственное для подкарпатских русинов время, когда украинская власть и чиновники упорно не признают русинскую национальность, не оставляя им ни единого шанса стать русинами в Украине даже в будущем, появилось повторное антирусинское по своей сути заявление Р.Магочия.
НЕ может не знать Р.Магочи, что Украина присудила подкарпатским русинам слыть навсегда мифическим украинским субэтносом, что реально означает: русины - недоразвитая ветка украинского народа, когда в 22 странах мира русины признаны, как отдельный от украинцев народ.
И в это время появляются первомайский антирусинский «протест» Р.Магочия. Справедливое и законное требование жителей Закарпатья, возобновить свой извечный статус русинской национальности и получить статус самоуправляемой демилитаризованной территории в составе только Украины, расценивается и Киевом, и Вашингтонскими «протестантами», как экстремизм и мифическая угроза целостности Европейских государств. А ведь не трудно догадаться что и из-за нерешенного русинского вопроса Украину не желают видеть в ЕС, с ее коррупционными правительствами и вымирающим украинским народом. Повторное же заявление Р.Магочия об этой мифической угрозе целостности европейских государств от непризнанного в Украине русинского народа, явно подливает воду на мельницу антирусинства и уж очень смахивает на «мнение госдепа США, трубящего на весь мир о демократической Украине». А ведь в ней реально происходит этноуничтожение целого народа русинов на глазах мировой общественности.
Р.Магочи выступил в защиту какого-то народа, (подразумевается галицкого), который русины будто-бы обзывают бандерами. Хотя хорошо Р.Магочи знает, что русины не националисты, и не враги другим народам, в то время, когда сами несут колонизаторское и оккупационное иго с 1945 года. Хвалится Р.Магочи и революциями 1989 года, профинансированными из США и рассадившими по европейским государствам проамериканских ставленников. Но он упорно не упоминает о достижении подкарпатских русинов в 1991 году, затребовавших самоуправление, что само собой есть та же революция, результаты которой не хочет признать украинская олигархическая антинародная власть. И хотя в тексте референдума 1991 года русины не упоминаются, но никто, кроме Р.Магочия, не сомневается, что 78% проголосовавших за самоуправление Закарпатья в составе Украины, есть именно русины, генетически помнящие самоуправления в составе Чехословакии, по условию еще со времен решения Хустской Рады угро-русинов 1918 года. Еще тогда русины вписали клич-предписание всем государствам возможного будущего пребывания русинов: «Узгляднити (предусмотреть) окремішнє положеня (самоуправление) угрорусинов». Венгры согласились с этим условием Законом №10 о «Руськой Краине», чехи его выполнили сполна в 1938 году. А вот украинские большевики в СССР после 1945 года и националистическая власть независимой Украины после 1991 года, не только отказались выполнить это условие угро-русинов, но лагерями, тюрьмами и угрозами выбивают до сегодня из подкарпатских русинов дух свободы, демократии и законного требования самоуправления.
Странно, что Р.Магочи, полный дискриминационный отказ Украины признать русинов за 17 лет, (когда уже все государства признали русинов), посчитал за "демократический" и даёт даже "дельный" совет русинам Подкарпатской Руси: ждать и дальше милости от украинских властей хоть и сто лет, до полной ассимиляции русинов. Но, так могут советовать нам только тайные враги русинов, какими высветились украинист Магочи и К0, узурпировавшие право диктовать и подкарпатским русинам (с их «территорией русинов на юг от Карпат», и как субъекту международного права, (названными Р.Магочием «народом ниоткуда»), кто они, и что они смеют говорить, а что не смеют. Р.Магочи тем самым уподобляется Д.Бушу.
Плохи дела в украинских чиновников и спецслужб, если они прибегли к крайнему примитивному пиар-письмотворчеству, с подачей его «лидеру народа-ниоткуда» на подпись и выбросом в СМИ.
Если екстремизм Р.Магочия 5 апреля 2008 года Форум Русинской Общественности и Координационный Совет Русинских Организаций Закарпатья документом «ЩОДО ДЕСТРУКТИВНОЇ, АНТИРУСИНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФ. П. Р. МАГОЧI» уже осудил, то чего стоит единоличное (от себя) заявление Р.Магочия с его призывом «ко всему миру» не поддержать русинов Закарпатья в их демократических требованиях: возобновления русинской национальности и самоуправления края, согласно референдума 1991 года и Международного права? Хужего врага русинов труднее придумать, когда он должен был призвать весь мир на поддержку справедливых решений его братьев.

Недавно было опубликовано письмо № 17-9-1151 (от 6.03.2008 года), ответ украинских властей (Президента, Правительства, Верховной Рады) на требование уполномоченной по правам человека в ВР Украины Н.Карпачевой признать русинскую национальность в Украине, подписанное министром юстиции Украины п. Онищуком . В нем однозначно властями Украины заявлен официальный «смертный приговор» подкарпатским русинам Закарпатья:" ...русини є органічною складовою української нації, тобто її субетносом (етнографічною групою, такою як гуцули, лемки, бойки. Етнологічні, етнографічні і мовознавчі дослідження фахівців з різних країн надали додаткових аргументів для висновку про статус русинів як етнографічної групи української нації ... " Странно, что Р.Магочи упорно этот приговор считает, как «байдуже, а часто-густо упереджене ставлення до самої ідеї окремішності карпаторусинського народу». Явно, что у Р.Магочия и компании– неадекватное восприятие открытого этноудушения их братьев в Украине.
Что касается текста Р.Магочия от 1 мая, то, скорее всего, текст готовился в Ужгороде при помощи соответствующих служб и ихнего местного полурусина-секретаря.

Поздравляя всех русинов мира с праздником Пасхи, словами пасхального поздравления Патриаха Сербской Православной Церкви Павла, призываем подкарпатских русинов, дома и в рассеянии, помнить об Отчем Русинском Доме-Подкарпатской Руси.
Если будем держаться этого завета, никто не отнимет у нас право на русинскую национальность и на самоуправление в своем крае. Пусть наши ученые своими трудами защищают права русинского народа и Подкарпатскую Русь! Пусть наши художники своими творениями показывают красоту и суть нашей русинской души! Пусть наши спортсмены посвящают свои спортивные успехи Подкарпатской Руси! Пусть для всех родителей станет одним из первых слов, которые они шепнут своему новорожденному ребенку-русин! Пусть каждый пахарь первую борозду посвятит родной Подкарпатской Руси! Пусть каждый рабочий-русин первый час своего рабочего времени посвятит и подарит Подкарпатской Руси! Пусть каждый наш политик свою первую политическую мысль и усилие на международной арене посвятит защите Подкарпатской Руси, правам и свободам русинов ! Пусть каждый духовный пастырь свою ежедневную молитву Богу вознесет за возрождение Подкарпатской Руси и боголюбивого подкарпаторусинского народа! Пусть каждый рядовой русин, дома и в рассеянии, бережет себя и свою русинскую родину-семъю в духовно-национальной памяти и уважения к святым интересам русинского народа! Только тогда Мы, Русины, не будем нуждаться в чужих консультантах, диктующих русинам неприемлемые условия, а свободно говорить о своих правах.
Еще раз поздравляем всех русинов с праздником Пасхи, с пожеланием нашему народу духовно-национального возрождения и процветания в равноправной семье европейских народов.


http://rusin.forum24.ru/?1-3-0-00000072-000-0-0