June 21st, 2008

rusin, rusyn, русины

Сойм Подкарпатской Руси провозгласил восстановление Конституции Подкарпатской Руси 1938 года

Сегодня, 21 июня 2008 года,  в Сваляве заседал Сойм ПР. Из решений главное - провозглашено восстановление Конституции Подкарпатской Руси 1938 года, чем, фактически,  восстановлен статус кво Подкарпатской Руси. СОЙМ ПР возобновил действие Конституционного Закона № 328/1938 Сб. от 22 ноября 1938 г. об автономии Подкарпатской Руси. Позже будет опубликован полный отчет с фоторепортажем о заседании Сойма ПР.
http://www.rusin.forum24.ru/?1-7-0-00000004-000-0-0-1214064905
rusin, rusyn, русины

Рішеніє СОЙМА ПР од 21 юнія 2008 года про Конституцію Подкарпатськой Руси.

 Рішеніє СОЙМА ПР од 21 юнія 2008 года про Конституцію Подкарпатськой Руси.

Свалява. ПР. (дано з доповненями засіданя).

1.Рішенія ЕКПР од 7 юнія 2008 года подтвердити. Затверди́ти Положеня для вы́браных комісій ЕКПР.
2.Затверди́ти всі атрибуты державности Подкарпатськой Руси-Закарпаття:
а) Герб Подкарпатськой Руси; Герб має быти вміще́ный у центрі прапора;
б) Прапор Подкарпатськой Руси: триколо́р - верхня часть має 50% темносинёго цвіта; середина має 25 % білого цвіта; нижня часть має 25% червеный цвіт.
в) Гимн Подкарпатськой Руси – «Подкарпатськіи русины оставте глубокый сон» и піснь русинов: «Я русин был єсмь и буду»;
г). Конституцію Подкарпатськой Руси (текст прийнятый 22 новембра 1938 г. зри п.4.)
4. Провозгласи́ти возстано́вленя Конституціи Автономіи Подкарпатськой Руси.
а) Затверди́ти концепцію адаптаціи возстановле́ного текста Конституціи ПР.
б). Создати и затверди́ти Конституційну комісію по адапта́ціи возстановле́ной Конституціи Подкарпатськой Руси до днешьных условій.
Голова конституційной комісіи: глава Сойма ПР. Димитрій Сидор.
Заступник головы: Лецович Л.
Члені комісіи: 1. Болдижар М. 2. Годьмаш П. 3. Макара М. 4. Алмашій М . 5.Феер А.
6. Гецко Петро. 7. Устич Іван. 8. Ониско А. 9. Бурак М. 10. Шарга М. 11. Кережан А.
13. Талабішка І. 14. Кривськый І. 15.Иваник В.
в). Рекомендовати сей комісіи взяти за основу концепціи «Законопроект об Автономіи Подкарпатской Руси» (пред. Комісіи Іван Куртяк и др. Прага, од 26 новембра 1930 г. - додаєся) и текст, якый быв уже принятый Нар.Собранієм ЧСР 22 новембра 1938 г.(перевод из чеського додаєся). Взяти до увагы результаты реферндума 1 децембра 1991 года, офіційноє подтвержденіє результатов обласнов радов и рішення єї о признаніи національности «русин» на територіи Закарпаття-Подкарпатськой Руси од 7 марта 2007 г., рішення районных рад Славявськой и Воловецькой, рішеня ООН од августа 2006 г., маючи, як прецедент, научный аналіз писем и позорных отвітов русинам од властей Украйины за 16 годув.
9. До празднованія в 2009 году 90 літія Сен-Жерменського межинародного договора 1919 г.:
а) Провести межинародну конференцію по Сен-Жермену 1 децембра 2008 года. б) Просити власти Ужгорода назвати новый ж/д вокзал имнём В. Вільсона; в) Одкрыти в УжНУ кафедру русиністикы.
г) Одкрыти одділеня русинськой культуры в Ужгороді в обласному музеёви; д) Выділити землю под русинськый культурный Центр в Ужгороді; е) Одкрыти у всіх школах края факультативні урокы по изученію історіи и географіи ПР и урокы русинського языка и літературы. ж) поддержати роботу русинськой редакціи радіо и ТВ.
и) Издати книгу «Жертвы бандеровського и большевицького терора проти русинов» (1938-2008 гг.). й) Подготовити пакет документов до Мукачевського пединститута.
10. Подняти русинські недільні школы до статуса Гуманітарной народной русинськой школы.
Издати Відомству Русинського Просвіщенія і Комісіи ЕКПР по школам нові учебникы.
11. Направити положительный отвіт на письмо-приглашеніє Ю. Збітнєва присоєдинитися представникам русинського народа до участи в Суверенных Конституційных Зборах по принятію новой Конституціи, яка бы вміщала конфедеративный статус Подкарпатськой Руси - Закарпаття, у формі «спеціальна самоврядна територія русинов на юг од Карпат и як субєкт у складі новой федеративной державы».

Голова СОЙМА ПР Димитрій Сидор

Член Президіи НРРЗ, голова ОПР Лецович Л.В.