January 8th, 2010

rusin, rusyn, русины

Anketa Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh

Културно-просветно друштво ДОК – Куцура
Kulturno-prosvetno društvo DOK – Kucura
Културно-просвитне дружтво ДОК – Коцур
Kultúr-oktatási tártaság DOC – Kuczora
Cultural-Educational Society DOC – Kucura
дзекує директорови Завода за културу войводянских Руснацох же Културно-просвитному дружтву ДОК зоз Коцура прешлїдзело анкетни питаня на хтори тераз одвитуєме, а хтори други здруженя гражданох достали пред мешацом*.    
Христос раждаєтся.


 На котрих подручох Вам потребна фахова помоц?
За програмски подруча дїялносци шлїдуюцих секцийох:
Язичней секциї (за обезпечованє надополнєня рецензентом и софинансованє друкарских трошкох Правописного словнїка руского язика у висини од єдней трецини);
Литературней секциї (за обезпечованє скенираня, рецензованя и софинансованя Антолоґиї рускей прози двацетого вика; за обезпечованє фахових членох жирия за оценьованє квалитету литературних прилогох зоз двох конкурсох - Ерата над Коцуром и Коцурскей чутки);
Рецитаторскей секциї (за обезпечованє фаховей особи хтора би робела зоз нашима рецитаторами, як младима, так и старшима, же бизме могли наступац на Општинским змаганю и на Стретнуцу рецитаторох у рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень);
Етноґрафскей секциї (за обезпечованє средствох за репрезентативну виставу фотоґрафийох зоз прешлосци Руснацох до стредка ХХ вика и публикованє одвитуюцого каталоґа);
Театралней секциї (за обезпечованє фаховца-режисера хтори би режирал скечи и театрални слички за 5. ювилейни Медзинародни фестивал гумора и сатири Коцурска чутка, як и монодраму и/або дуодраму за Фестивал монодрами и дуодрами)
Музичней секциї (за обезпечованє фаховца хтори би написал музику и аранжман за єдну або два гумористични писнї на руским язику, хтори порядно приходза по Конкурсу Медзинародного фестивала гумора и сатири Коцурска чутка, а зоз хторима бизме могли наступац и на Фестивалу рускей култури Червена ружа и на Фестивалу нових руских шпиванкох у народним духу Ружова заградка; за обезпечованє дириґента и його надополнєня за хор, хтори нам ше у предходзацим периодзе нє удало формовац, а чия би обовязка була порихтац наступ на Стретнуцу хорох у рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень);
Подобовей секциї (за обезпечованє академского сликара хтори би як селектор вредновал подобово прилоги на колективней вистави Ерато над Коцуром);
Фолклорней секциї (за обезпечованє фахового хореоґрафа и корепетитора за поставянє руского, Варешкового танца и єдного чардаша, зоз хторима би КПД ДОК могол наступиц на Фестивалу рускей култури Червена ружа и Фестивалу жридловей творчосци Руснацох Коцурска жатва; за обезпечованє фахового руководителя жридловей ґрупи же би КПД ДОК могол наступиц на Фестивалу жридлового шпиваня Най ше нє забудзе и Фестивалу народних оркестрох Мелодиї руского двору);
Цо, по Вашим думаню, треба же би бул резулатат/продукт фаховей помоци?
Конкретни и квалитетни културни резултати одредзених секцийох Дружтва, односно дружтвох по местох.
През котру файту активносци би ше могла найлєпше реализовац фахова помоц?
З єдного боку, обезпечованє и софинансованє фахових сотруднїкох за театрални слички, шпиванки и танци за репродуктивни културни продукти и, з другого боку, скениранє и/або софинансованє ориґиналних, нєповторлївих, видавательних и вообще креативних проєктох.
Хто би по Вашим думаню найлєпше могол фахово помогнуц, тє. запровадзиц спомнуту активносц на конкретним проєкту?
Ирелевантне мено, кед дотична особа зна свойо ремесло.
(Н.Б.  тє. ше по Правоппису пише  т. є.)
У котрим обсягу би требала исновац фахова помоц?
Ствар проєкта и контракта о дїлу.
Од Заводу за културу войводянских Руснацох здруженє/установа вообче обчекує:
На єдним плану - фахово семинари за формованє нових кадрох, хтори познєйше предлужа пестованє и розвой рускей култури у стредкох дзе формовани културни здруженя гражданох. На другим плану - сотруднїцтво у витворйованю конткретних и цо квалитетнєйших културних резултатох о хторих було слово у одвиту на перше питанє.
(Н.Б.  вообче ше по Правоппису пише  вообще)
У котрим обсягу би требала исновац фахова помоц?
Ствар проєкта и контракта о дїлу. Ми у КПД ДОК би одредзену точку/интерпретацию/креацию рихтали “як знаме”, а од фахового руководителя обчекуєме “ґланц” на пейц-шейсц блоки, раз тижньово, у термину ДОК-а, нєдзелями од 18 до 20 годзин.
У медзисобних одношеньох здруженє/установа од Заводу за културу войводянских Руснацох обчекує:
Векше сотрудзованє, контактованє Заводу и нашого Дружтва, як и других здруженьох, кед слово о информацийох котри важни за роботу, напр. прешлїдзованє адресох рижних фондацийох зоз жеми и иножемства, хтори би могли финансовац проєкти, обвисценя и поволанки на схадзки/трибини/промоциї/округли столи и под. хтори орґанизує Завод.
Од Заводу за културу войводянских Руснацох здруженє/установа вообче обчекує:
Помоц коло конкретних проєктох (оп. одвит на перше питанє) Дружтва, односно фахова помоц же би одредзени проєкт бул цо квалитетнєйши. Лєм зоз фахову помоцу мож дойсц до квалитета у шпиванки каждей файти, рускей хореоґрафиї, хорскому наступу и др.Ситуация в Подкарпатской Руси. Взгляд с России
"Благодаря украинской политике" по русинскому вопросу Закарпатье на 95% украинофобское


САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ