November 10th, 2010

rusin, rusyn, русины

СООБЩЕНЄ РУСКЕЙ МАТКИ


РУСКА МАТКА
РУСКИ КЕРЕСТУР
(/fax: 025/702-000; 703-357; 703-032
Web: http://www.ruskamatka.org
E-mail: matka@open.telekom.rs
Жр-н:    335-10456-21 Металс банка
    160-931848-72 Banca Intesa

Датум:  09. 11. 2010.


СООБЩЕНЄ РУСКЕЙ МАТКИ

Уж даскельо мешаци тирва офанзива процив дїлованя Рускей матки и єй предсидателя Дюри Папуґи як и других РУСКИХ орґанизацийох котри ше закладаю за очуванє руского националного идентитету.

Руска Матка ше вияшнєла же є орґанизация котра нє допущи же би було хто витворел свойо плани котри би на було котри способ могли принєсц даяку чкоду Руснацом у Сербиї алє и у швеце.

За початок жадаме явносц обвисциц на котри способ Руска матка и єй предсидатель и предсидатель Шветовей ради Руснацох Русинох Лемкох, баш през Шветову раду доприноши очуваню националного идентитету Руснацох у нашей жеми и у швеце.

Шветова рада Русинох Руснацох Лемкох як найвисши орґан Шветового конґресу РРЛ вельо роби на очуваню националного идентитету. У тим цилю ше и схадзки Шветовей ради отримую у жемох дзе жию Руснаци. Єдна з важних роботох Шветовей ради то контактованє з високим орґанами державох дзе ше схадзки отримую.

Же то так потвердзую и найновши информациї котри гуторя же ше 19. новембра того року у Братислави у Словацкей Републики, предсидатель Рускей матки и предсидатель Шветовей ради РРЛ Дюра Папуґа и члени Шветовей ради стретню з представителями Влади Републики Словацкей.

На тим стретнуцу главна тема будзе оцена и можлївосци унапредзованя положеня Русинскей националней меншини як и пририхтованя за пописованє жительства у Словацкей Републики.

У цилю злєпшованя положеня Русинох у Подкарпатю предсидатель Шветовей ради вимагал приєм ґу одвичательним особом у Києву. Як одвит на вимогу тих дньох сцигла поволанка же би предсидатель Дюра Папуґа и  члени Шветовей Ради Русинох/Руснацох/Лемкох 29. новембра пришли до Києва на схадзку у  Державним комитету народносцох и релиґийох України.

На тей схдзки будзе ше, медзи иншим, бешедовац о положеню и вимагац припознанє Русинох як окремней националней меншини у України, будзе ше вимагац же би на наиходзацим пописованю жительства у України Русини були уписовани до окремней рубрики цо по тераз нє бул случай.

Тоти стретнуца барз важни за шицких Руснацох швета а приєми на тих високих уровньох указую же Европа розуми и сце помогнуц же би ше проблеми народа котри таки малочислени и розшати по цалей Европи и швеце розришели.

За розлику од одношеньох Европи спрам меншинох ми, у Сербиї, маме вше вецей проблеми зоз роботу и намаганями нового предсидателя и дзепоєдних членох Националного совиту на витворйованю сотруднїцтва зоз Україну, державу котра нє припознава Русинох як окремни народ, а одбива сотруднїцтво з реґионами жемох ЕУ у котрих Русини жию и припознати су.

На схадзки Националного совиту 23.10.2010. року предсидательство дало предклад же би ше подписал контракт АП Войводини зоз Закарпатску обласцу України у обласцох образованя, култури, спорту ... На тот предклад свою заувагу и нови предклад дал Дюра Папуґа.
 
Предклад предсидателя Рускей матки и члена Национого совиту  Дюри Папуґи бул же би ше контракт о реґионалним сотруднїцтве подписал и з другим реґионами, преважно з реґионами Прешов у Словацкей, Краков у Польскей и Нїредьхаза у Мадярскей дзе Русини припознати як окремна национална меньшина а  нє лєм зоз Закарпатску обласцу України дзе Русинох третирую як конар, субетнос Українского народу.

Предклад нє прилапени а тота точка дньового шора преложена за наступну схадзку до кеди одбор за науку треба же би дал пояшнєнє?!

Алє анї то нє шицко. Новосц то же Руска матка плановала отримац явну розправу на тему чи треба подписац контракт лєм зоз Закарпатску обласцу України чи и зоз другим реґионами и на тему пририхтованьох за пописованє жительства у Сербиї. Явна розправа була планована за 12.11.2010. року у хорскей сали Дома култури Руски Керестур. На нашу вельку жалосц предсидатель НС загрожел директорови Дома култури же нам нєшме дац салу. Цо повесц на то?

Руска матка ма вецей зауваги на роботу дзепоєдних членох НС и предсидателя НС а вше кед пове свойо думанє доживює напади же вона тота котра завадза хармониї Националного совиту.

Цо зауваги Рускей матки?

Главни роботи предсидателя Националного совиту то стретнуца з амбасадором України и жалованє Владики Дюрови Джуджаровому пре нєпослухносц дзепоєдних членох Националного совиту. Коло того, єдна з важних роботох му наступне пописованє жительства у Сербиї. Випатра же ше заклада за концепцию по котрей би ше руснаци уписовали до истей рубрики з україинцами! То наисце опасне бо то очиглядне намаганє Руснацох преписац до Українцох. Чи ше то шме допущиц?

Єст ище поцаги предсидателя НС за котри му ше мож опитац чи го нє ганьба.

Медзи роботами котри уж поробени то, поведзме, формованє Одбору за урядово хаснованє язика и писма дзе за предсидателя меновани Боґдан Виславски предсидатель Союзу Руснацох Українцох. Предсидатель орґанизациї котра твердзи же руснаци нє руснаци алє українци треба же би ше старал о урядовим хаснованю руского язика и писма!!!

На схадзки од 23.10.2010 року на предклад Предсидательства НС векшина членох Националного совиту (з його лїстини) прилапела одлуку же би ше коло виплацованя драгових трошкох виплацовало и надополнєнє за присуство на схадкох шицких орґанох НС!!! Розуми ше же предсидательови вигласане найвекше надополнєнє. Предклад членох НС зоз Рускей матки бул, же кед уж муша буц тоти надоплнєня най вец буду меньши и єднаки за шицких -  нє прилапени.

Ту ше поставя моралне питанє - чи нє досц же члени НС и шицких комисийох достаню драгово трошки, цо у шоре, алє чи треба же би ище доставали надополнєнє за присуствованє на схадзкох!!! Ша чи шицким членом НС и членом одборох нє найважнєйше дац свойо доприношенє дальшому розвою Руснацох у Сербиї? Випатра же дзепоєдним важнєйши дальши розвой їх кишенки з пенєжми котри наменєни шицким нам!

Вше кед ше Руска матка спроцивела даякому намаганю котре на було яки способ було унапрямене процив интересох Рускей националней меншини була нападнута з боку прихильнїкох Союзу Руснацох Українцох зоз арґументом же, ево заш, ше Руска матка сце дзелїц. Же Руска матка дзелї руснацох!!! Яке то дзелєнє жадац и намагац ше охранїц Руснацох. Яке то дзелєнє жадац и намагац ше же би Руснаци були и остали Руснаци. Руснаци ше нє можу дзелїц. Докля Руснаци муша буц цихо же би нє секирали Союз и їх прихильнїкох.

На концу шицкого треба повесц же шицки тоти напади на Руску матку оркестровани зоз Союзу Руснацох Українцох. Вони ище нє свидоми же їх политика давно прежита и же пофришко нє буду мац лоґистичну потримовку з України бо Европска Уния барз прициска Владу у Києве же би почитовала свойо меншини и дошлєбодзела шицким же би ше национално опредзелєли кед же жада єдного дня буц член ЕУ.

Зоз нєурядових жридлох дознаваме же ше Союз Русинох и Українцох у Горватскей розпада, же зоз членства у Союзу вишли шицки Українски дружтва. Осецке дружтво уж пременєло назву и тераз ше вола КУД Руснацох Осєк.

Руска матка ше намага же би шицко ишло своїм цеком та на концу будземе ошлєбодзени рижних прицискох, огваряньох и гроженьох а тоти цо прицискали, огваряли и грожели пойду на шмециско историї алє анї там нїґда нє буду забути. 

Пре шицко тото цо начишлєне и пре друге котре анї нє спомнуте поволуєме шицки РУСКИ орґанизациї и поєдинцох же би дали свойо думанє, зауваги и предклади цо и як робиц далєй.


25 сентября в Мукачево состоялся объедииненный (Всемирный и Европейский) Конгресс Подкарпатских Русинов

ПЕТР ГЕЦКО: У русинов есть цель, а у Украины – нет

Янукович расширяет репрессии против русинов

САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ