June 13th, 2011

rusin, rusyn, русины

МАВЗОЛЕЙ ПРО В. ПРОТИВНЯКАМинули скоро два рокы од 10. Світового конґресу Русинів. І нічім важным ся тоты рокы не запамнятали. Фактічно, мусиме говорити о знижіню престижы міджінародной русинськой орґанізації, што видно мінімално з того, як Світова рада Русинів (дале – СРР) приправила ся на стрїчі з владами у тых державах, де проходили її засїданя. І в Братїславі, і в Ужгородї, і в Києві – в орґанізованю тых стрїч у повній мірї зазнала фіаско!
Кідь члены СРР 20. новембра 2010 пришли до Братїславы, лем там (по фрыштику) дізнали ся, же в Урядї влады Словацькой републікы їх нихто не чекать! (Смішно было позерати, як Владимір Противняк, орґанізатор стрїчі, оправдовав уряд – же мають много старости на голові, так ани десятый заступця не може прияти делеґацію СРР).
Тото саме было почас засїданя СРР на Українї. Не знати нашто было 5-членній делеґації іти до Києва, кідь не мали потверджено, же україньска влада наісто їх прийме!? Надїяли ся на україньске чудо? Із такым орґанізованём досправды лем на чудо ся мож надїяти! Так істо 21 марца 2011 делеґацію СРР не прияла ани омбудсманка Україны Нїна Карпачова, ани председа Верьховной Рады (парламенту) Україны Володимир Литвин. (Позн. ред.: В „ІnfoРусинї“ ч. 5 – 6 / 2011 у статї „Члены Світовой рады Русинів в Кієві“ на 1. стор. написано: „ ... 4. Навщівили Уряд Влады Україны в Кієві.“) (?!)
Ту бы ся хотїло закричати до цїлого світа, же Україна не узнає русиньску народность і зато не хоче ся стрїчати зо СРР! Но по не аж так добрім орґанізованю сеґінь председа СРР Дюра Папуґа на свому сайтї «Руска матка» лем на то быв валушный, же зачав оправдовати В. Литвина – „зато, же проґрам пана Литвина не доволив, жебы ся стрїча одбыла, стрїча буде другый раз“ (http://www.ruskamatka.org). Мусиме конштатовати: не прияв делеґацію СРР у Києві … ани десятый представитель влады, ани парламенту. Пересунули то на не знати коли?! Українцї на таке говорять: „Дурень думкою багатіє.“
І кідь Д. Папуґа, уж по засїданю СРР, на свому сайтї делікатно замовчав о намірїню „потенціално ся стрїтити“ зо шпеціалным посланцём Верьховной Рады одповіднов за людьскы права Н. Карпачовов, то з боку „потенціалного“ орґанізатора той стрїчі Миколы Бобинця на інтернетї зачали анонімно нашепковати (робить то даякый „рипляк“), же тій стрїчі завадив „аферіст“ Євґеній Жупан – посланець Закарпатьской областной рады, котрый „повів представителёви уряду Н. Карпачовій, же СРР є нелеґітімна орґанізація, зато не є прічіна з нёв ся стрїчати“! (http://ua-reporter.com/uk/node/102020). І тоту фалошну інформацію о Жупанови мусиме зъїсти? Жебы омбудсманка складала годинку за годинков свого проґраму на основ пропозіції даякого заанґажованого челядника – то приповідка про дїти! Треба ту правду повісти о ділетантств орґанізатора ці орґанізаторів, котры ани не усвідомлюють собі, як низко охабили впасти Світовый конґрес Русинів но і надале у пресї выхвалюють свої „актівы“.
Наконець, уж по засїданю СРР, Д. Папуґа, В. Противняк і М. Бобинець пустили ся красно выхвалёвати стрїчу (19. марца 2011) СРР із председом Закарпатьской областной державной адміністрації Александром Ледидом. Штоправда, нияк не годны собі запамятати, з кым досправды ся стрїчали – пишуть вшелияко: же то „ґубернатор Мукачева“ (Позн. ред.: Так написано в „ІnfoРусинї“ ч. 5 – 6 / 2011 у статї „Члены Світовой рады Русинів в Кієві“ на 1. стор.). А пак же „ґубернатор Закарпатьской областной рады“. (?!)
Дость смутный факт: о тій стрїчі ці о цїлім перебываню СРР на Українї, не написали на Українї ніч ани єдны новин кы ці журнал, не было ниякых інформацій у телевізії ці в радію. То значіть, же резонанс на Українї і на Підкарпатю – нуловый!!!
Collapse )

Для мирового сообщества пришло время мирного решения проблемы "Галичина".Украина не способна решить

Открытое письмо-обращение к делегатам и участникам 11-го Мирового Конгресса русин.


Украинская судебная Кама Сутра

САЙТ ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ